Terugbetalingsbeleid

Aankopen worden niet terugbetaald, tenzij anders gestipuleerd bij de activiteit. Niet deelname aan een activiteit geeft geenszins recht op terugbetaling. Je laten vervangen door iemand anders is mogelijk. 24 BUBBLE moet hiervan ten laatste twee dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk op de hoogte worden gesteld (info@24bubble.be), met opgave van naam, voornaam, e-mailadres en gsm-nummer van de persoon die jouw plaats inneemt.